Voor het winterseizoen 2018 / 2019 organiseren wij weer nieuwe bijbelstudie avonden. Onderstaand een overzicht van de thema's die zullen worden behandeld.

De bijbelstudies worden om de 14 dagen gehouden op maandagavond van 19:30 tot 21:00uur in de zaal van “Het Hart van Thornspic” te Doornspijk, en zijn voor iedereen (gratis) toegankelijk. (Er wordt na iedere lezing een vrijblijvende collecte gehouden voor het drukken van onkosten)

Doordat tijdens deze bijbelstudies ook vaak een beeld geschetst wordt van de geschiedenis waarin een bijbelgedeelte plaatsvindt en de context ervan, zijn dit inspirerende avonden en uitermate geschikt voor zowel mensen die verlangen naar verdieping van hun bijbelkennis, als ook voor mensen die zoekende zijn en/of de Here Jezus nog niet kennen.

Bijbelstudie programma voor het seizoen 2018 / 2019 als volgt:

Weeknr.              Datum                               Spreker                             Onderwerp

2018

37                                 10 september 2018                  Th. du Crocq                                De Heere Jezus in de Evangeliën. 

39                            24 september 2018                  Th. du Crocq                               De Heere Jezus in de Evangeliën.

41                             8 oktober 2018                        D.J. Jansen                                 Het kruis en de zonde.

43                           22 oktober 2018                        L. van Twillert                            Mis de komst van Jezus niet!  1. 

45                             5 november 2018                     L. van Twillert                            Mis de komst van Jezus niet!  2. 

47                           19 november 2018                     D.J. Jansen                                Het kruis en de wereld.

49                             3 december 2018                     D.J. Jansen                                Het kruis en de duivel.

51                          17 december 2018                     Th. du Crocq                               De Heere Jezus in de Evangeliën. 

2019

03                            14 januari 2019                          Th. du Crocq                               De Heere Jezus in de Evangeliën. 

05                            28 januari 2019                          G. Vochteloo                               De gebeden van Paulus. 

07                            11 februari 2019                        G. Vochteloo                               De gebeden van Paulus. 

09                            25 februari 2019                        G. Tomassen                               Het ware Woord geïnspireerd. 

11                            11 maart 2019                           G. Tomassen                               Het ware Woord geïnspireerd. 

13                            25 maart 2019                           D.J. Jansen                                    Het kruis en de gemeente.

  

 

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.