Evangelisatieactiviteiten

Er staan voor 2019 weer diverse evangelisatiebijeenkomsten gepland op de markt in Nunspeet en aan de haven van Elburg.

U wordt van harte uitgenodigd om mee te komen zingen en zodoende het evangelie uit te dragen.  

 

Datum              Plaats 

20/4                  Nunspeet op de markt m.m.v. Johan Vreugdehil ?

8/6                    Elburg aan de haven m.m.v. Cor Barten en zangers

22/6                  Nunspeet op de markt m.m.v.   Cor Barten en zangers

13/7                  Elburg aan de haven m.m.v. Cor Barten en zangers

03/8                  Elburg aan de haven m.m.v. Cor Barten en zangers

24/8                  Elburg aan de haven m.m.v. Cor Barten en zangers

21/9                  Nunspeet op de markt m.m.v. koor Luctor

26/10                Elburg folderen Jufferenstraat

09/11                Nunspeet op de markt m.m.v. koor Luctor 

 

 

.

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.