Evangelisatieactiviteiten

Er staan voor 2019 weer diverse evangelisatiebijeenkomsten gepland op de markt in Nunspeet en aan de haven van Elburg.

U wordt van harte uitgenodigd om mee te komen zingen en zodoende het evangelie uit te dragen.  

 

Datum              Plaats 

20/4                  Nunspeet op de markt m.m.v. Johan Vreugdehil 

8/6                    Elburg aan de haven m.m.v. Cor Barten en zangers

22/6                  Nunspeet op de markt m.m.v. Cor Barten en zangers

13/7                  Elburg aan de haven m.m.v. Cor Barten en zangers

03/8                  Elburg aan de haven m.m.v. Cor Barten en zangers

24/8                  Elburg aan de haven m.m.v. Cor Barten en zangers

21/9                  Nunspeet op de markt m.m.v. dubbelkwartet "Jadah"

26/10                Elburg folderen Jufferenstraat

09/11                Nunspeet op de markt m.m.v. ubbelkwartet "Jadah" 

 

 

.

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.