Overzicht
Aantal categorieën: 32
folder.png Jona - B Ottens
Bestanden: 2
folder.png Zacharia - Th du Crocq
Bestanden: 2
folder.png Lukas - Theo du Crocq
Bestanden: 5
folder.png Psalmen 22 en 23
Bestanden: 2
folder.png Hosea - G Tomassen
Bestanden: 3
folder.png Diverse lezingen
Bestanden: 24

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.