Voor het aankomende winterseizoen 2022/2023 zullen wij weer Bijbelstudieavonden organiseren. Laten we blijven bidden voor onze overheid, zodat deze en andere samenkomsten in alle rust doorgang mogen vinden. Wij hopen u allen het komende seizoen weer volop te mogen begroeten wanneer we DV deze avonden weer vorm mogen gaan geven. 

Navolgend een overzicht van de komende studies en sprekers:

Programma Bijbelstudie's "Thornspic" seizoen 2022 / 2023     Locatie: " 't Hart van Thornspic "  Aanvang: 19.30 uur

Maandag 12-09-2022     Dirk-Jan Jansen                De zeven gemeenten

Maandag 26-09-2022     Dirk-Jan Jansen                De zeven zegels

Maandag 10-10-2022     Dirk-Jan Jansen                De zeven bazuinen

Maandag 24-10-2022     Dirk-Jan Jansen                De zeven schalen

Maandag 07-11-2022     Bert van Twillert              Jezus tijdrede vanuit Mattheüs 24 Deel 1

Maandag 21-11-2022     Bert van Twillert              Jezus tijdrede vanuit Mattheüs 24 Deel 2

Maandag 05-12-2022     Bert van Twillert              Jezus tijdrede vanuit Mattheüs 24 Deel 3

Maandag 19-12-2022     Bert van Twillert              Jezus tijdrede vanuit Mattheës 24 Deel 4

Maandag 16-01-2023     Wijnand Heidenrijk           Gods eeuwig plan m.b.t. de gemeente

Maandag 30-01-2023     Wijnand Heidenrijk           Paulus gebed om een Geest van openbaring de Heere te kennen

Maandag 13-02-2023     Bert Boer                          Staande blijven in de Heere 1 Tessalonicenzen 2  Deel 1

Maandag 27-02-2023     Bert Boer                          Staande blijven in de Heere 1 Tessalonicenzen 3  Deel 2

Maandag 13-03-2023     Oscar Lohuis                    Jeruzalem, de stad van de Grote Koning  Deel i

Maandag 27-03-2023     Oscar Lohuis                    Jeruzalem, de stad van de Grote Koning  Deel 2

 

 

 

 

 

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.