In de periode 2023/2024 zijn de navolgende Bijbelstudieavonden georganiseerd. Laten we blijven bidden dat deze en andere samenkomsten in alle rust doorgang mogen vinden. Wij hopen u allen dit seizoen weer volop te mogen begroeten op deze avonden. 

 

Navolgend een overzicht van de komende studies en sprekers:

Programma Bijbelstudie's "Thornspic" seizoen 2023 / 2024     Locatie: " 't Hart van Thornspic "  Aanvang: 19.30 uur

 

2023

Maandag 11-09-2023     Dirk-Jan Jansen                Waakt: een reine maagd

Maandag 25-09-2023     Dirk-Jan Jansen                Waakt: trouwe discipelen

Maandag 09-10-2023     Dirk-Jan Jansen                Waakt: waakzame kinderen

Maandag 23-10-2023     Dirk-Jan Jansen                Waakt: actieve priesters

Maandag 06-11-2023     Wijnand Heidenrijk           Lessen uit de 1e brief van Petrus  Deel 1

Maandag 20-11-2023     Bert Boer                          Opwekking tot standvastigheid

Maandag 04-12-2023     Wijnand Heidenrijk           Lessen uit de 1e brief van Petrus  Deel 2

2024 

Maandag 15-01-2024     Wijnand Heidenrijk           Lessen uit de 1e brief van Petrus  Deel 3

Maandag 29-01-2024     Oscar Lohuis                    Lessen uit de diepte in beproevingen  Deel 1

Maandag 12-02-2024     Oscar Lohuis                    Lessen uit de diepte in beproevingen  Deel 2

Maandag 26-02-2024     Oscar Lohuis                    Lessen uit de diepte in beproevingen  Deel 3

Maandag 11-03-2024     Bert van Twillert              Het oude versus het nieuwe leven

Maandag 25-03-2024     Bert van Twillert              Het oude versus het nieuwe verbond

Maandag 08-04-2024     Bert van Twillert              Het oude versus het nieuwe lichaam

 

 

 

 

 

 

Efeze 2 8:10

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.