Evangelisatieactiviteiten

Er staan voor 2023 weer diverse Evangelisatiemiddagen gepland in Nunspeet en Elburg.

Datum                        Plaats

08-04-2023   Nunspeet   start: 14.00 uur  Evangelisatie op de markt vanuit de tent met zanggroep

13-05-2023   Nunspeet   start: 14.00 uur  Evangelisatie op de markt vanuit de tent met zanggroep

10-06-2023   Elburg        start: 14.00 uur  Aan de haven vanuit de tent met zanggroep

22-08-2023   Elburg        start: 14.00 uur  Aan de haven vanuit de tent met zanggroep

14-10-2023   Nunspeet   start: 14.00 uur   Stille evangelisatie op de markt 

09-12-2023   Nunspeet   start: 14.00 uur   Stille evangelisatie op de markt

Bezoekers van deze site worden van harte uitgenodigd in hun persoonlijke gebeden een zegen te vragen voor deze samenkomsten en de Heer te vragen openingen te willen geven voor goede gesprekken met mensen die Hem nog niet kennen of zijn kwijtgeraakt. Ook nodigen wij u van harte uit om mee te komen zingen wanneer er een zanggroep aanwezig is.

 

 

 

 

.

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.